Jägarbataljonen 27 och Finlands frihetskamp

Erik Jernström / Redaktör: Magnus Lindholm

ETT 80-ÅRIGT MANUSKRIPT VÄCKS TILL LIV

Storfurstendömet Finland i början av 1900-talet var ett annat land än den bild dagens högteknologiska välfärdsFinland så stolt visar upp i internationella sammanhang. Inte minst efterkrigstidens snabba samhällsutveckling och den moderna kulturens många avlagringar skymmer sikten bakåt och, i värsta fall, förringar och förenklar historiska förlopp som berör oss alla, direkt eller indirekt.
Erik Jernströms manuskript, författat i slutet av 1930-talet och förvarat på Riksarkivet i Helsingfors, ger inte bara en mångfacetterad bild av ett dramatiskt händelseförlopp i vårt lands självständighetsprocess. Det är samtidigt ett personligt dokument som i stilistiskt och tankemässigt hänseende avslöjar vad som låg fördolt, inte bara i vapenrockens självklara insignier, men även långt under krigarens hud. I det nu åttio år gamla manuskriptet träder författarens personlighet fram i dagsljuset, men också en hel tidsepok – hur otidsenlig och svårgripbar den idag än kan förefalla – får samtidigt skärpa, form och förklaring.

Band mjukband
Sidantal346
År2019
ISBN978-952-68248-1-9

15,00