Minnet – en begreppslig undersökning

Bertel Wahlström

TM, FD Bertel Wahlström disputerade vid Åbo Akademi 1987 med avhandlingen Religious Action, a Philosophical Analysis.
I böckerna I skuggan av fanan och Tor – min far har han skildrat sina anfäder utifrån källmaterial och personliga minnen.

I den här boken ger han en framställning av minnet i filosofisk belysning. Den forskning kring hjärnan och nervsystemet som bedrivs i anslutning till frågor om minnet kan lätt leda till missförstånd om man inte beaktar de handlingssammanhang där vi talar om minnet hos en människa.

Band Mjukband
Sidantal88
År2022
ISBN978-952-94-6169-1

16,00