Självpublicerad bok

Självpublicering har aldrig varit så här enkelt!

Med hjälp av vår Print-on-Demand-tjänst kan du förmånligt och snabbt ge ut en bok med din egen diktsamling, släkthistoria eller varför inte släktens traditionella recept.

Du bestämmer!

Vid självpublicering behöver du inte skicka ditt verk för beskådan till bokförlagen, eftersom du själv svarar för publiceringen av din bok. Du får själv bestämma bokens utseende, bindningssätt och övriga trycktekniska lösningar.

Du kan sälja och marknadsföra din bok via kanaler som du själv väljer eller behålla din bok för dig själv. Intäkterna från din självpublicerade bok går oavkortat direkt till dig. Om du vill kan du lägga ut din bok till försäljning i vår Opus Liberum -nätbokhandel, som har hundratals besökare varje dag.

Inled din författarkarriär redan idag!

Tryckning av boken

Du skriver – vi trycker!

Vi trycker din bok från färdigt manuskript, som förutom texten även kan innehålla bilder och tabeller. Vi gör ett utkast från ditt inskickade material, som du kan kontrollera innan boken trycks. Vi trycker boken först när du har godkänt utkastet.

Skicka in manuskript

Skicka in ditt manuskript till oss, företrädesvis elektroniskt. Om ditt manuskript innehåller mycket bilder och tabeller, skicka in det till oss även i pappersformat. Då kan vi vara säkra på att dina bilder framträder korrekt.

Skicka manuskriptet elektroniskt till adressen: info@opusliberum.com

Skicka papperskopia till adressen:

Oy Nord Print Ab / Opus Liberum
Tavastvägen 155 C
00560 HELSINGFORS

Leveranstiden för din självpublicerade bok bestäms separat när arbetet inleds. Vi skickar de färdiga böckerna per post till önskad adress.

Inled din författarkarriär redan idag!

Publicering av bok

Vi hjälper till i alla faser av din bokpublicering!

Självpublicering av en bok är betydligt snabbare och enklare än att få verket publicerat av ett bokförlag. Därför beslutar sig många för att publicera sin bok själv. Självpublicering av boken är det säkraste sättet att få sin bok publicerad med den tidsplan som du själv väljer. I Finland ger allt fler ut sina böcker genom självpublicering.

Marknadsföringstips för självpublicerade böcker

När du publicerar ditt verk själv, svarar du även för marknadsföringen av din bok. Vi har listat de viktigaste punkterna för dig som själv marknadsför din egen bok.

1. Gör upp en marknadsföringsplan

Innan du inleder marknadsföringen av ditt verk, gör en marknadsföringsplan. I planen ska du ange din målgrupp, vilka kanaler du ska använda, tidplanen för din marknadsföring, etc. När du har en tydlig plan blir marknadsföringen logisk och är lättare att genomföra. Väl planerat är till hälften sålt.

2. Börja i god tid

Inled marknadsföringen så snart du vet vilket datum din bok kommer att publiceras. På så sätt kan du börja marknadsföra din bok i förväg och väcka intresse hos dina kommande kunder. Om du vill kan du anordna ett publiceringsevenemang, dit du kan bjuda in aktörer som är intresserade av temat.

3. Kontakta beslutande aktörer

När du vill nå en bredare målgrupp, spelar bokhandlarnas inköpsansvariga en viktig roll. De bestämmer om de vill distribuera din bok. Bokhandlarna vill ha säljande verk, varför inköparna fäster stor vikt vid bokens tema och utseende. Ta mod till dig och kontakta inköparna och sök ständigt efter nya kontakter, med vars hjälp du kan få din bok distribuerad!

Om du vill, kan vi hjälpa till med marknadsföringen av din publicering.

Kontakta oss för ytterligare information om vårt marknadsföringspaket