Nationalskulptören

Föreliggande bok bygger på författarens biografi Walter Runeberg – vår första stora bildhuggare (Borgå 2006) och dess något mer omfattande finska version Walter Runeberg – ensimmäinen suuri kuvanveistäjämme (Porvoo 2007). Den är omarbetad och har ett betydligt större omfång än de tidigare böckerna. Den avser att mer djupgående än de två tidigare versionerna presentera nationalskaldens tredje son Walter som blev vår första stora skulptör. Bokens bildmaterial är väsentligt utökat.Titeln Nationalskulptören Walter Runeberg tar fasta på Walter Runebergs ställning som bevarare av det klassiska arvet efter fadern. Som son till nationalskalden J.L. Runeberg fick Walter så att säga redan i vaggan som arvedel tidens högt syftande fosterländskhet, en poetisk idealism, en etisk strävan efter det ädla och rätta samt en ljus och förtröstansfull livsåskådning, vilket allt bidrog till att jämna vägen för honom som en konstnär.Förre intendenten för Walter Runebergs skulptursamling i Borgå, fil. dr Lars Nyström har med denna bok skapat ett bestående minnesmärke över den finländska skulpturkonstens grand old man. Den ger en åskådlig bild av Walter Runebergs liv från födelsen 1838 och skolåren i Borgå via de internationella miljöerna i Köpenhamn, Rom och Paris fram till hans död 1920 i Helsingfors.Boken är försedd med utförliga verk-, person- och sakregister som underlättar orienteringen.

Sivu272

25,00