Yritysyhteistyö opetuksessa. Käytännön käsikirja yliopistoille ja yrityksille.

Yritysyhteistyö yliopisto-opetuksessa – mitä se on ja mitä resursseja se vaatii yliopistolta ja yrityksiltä? Miten yhteistyötä käytännössä tehdään ja mitä yhteistyö antaa sen osapuolille?Tämä kirja on tarkoitettu sekä oppilaitosten että yritysten käyttöön. Varsinaisten yritysten lisäksi oppilaitosten yhteistyökumppaneiksi luetaan kirjassa myös julkiset organisaatiot, yhdistykset ja säätiöt.Oppilaitosten yritysyhteistyötä ja sen kehittämisestä vastaaville kirja tarjoaa kokonaiskuvan yhteistyön mahdollisuuksista opetuksessa. Yritysyhteistyöhön pohjautuvia kursseja suunnitteleville ja toteuttaville opettajille kirja antaa käytännön neouvoja ja esimerkkejä yhteistyön eri muodoista.Yritysmaailman edustajille kirja puolestaan valottaa niitä lainalaisuuksia, joiden mukaisesti oppilaitosten ja yritysten välinenopetusyhteistyö voidaan toteuttaa. Kirjan esimerkeissä arvioidaan eri yhteistyömuotojen vahvuuksia ja haasteita niin oppilaitosten kuin yritystenkin näkökulmasta.lehti.tek.fi/koulutus/yritysten-ja-yliopistojen-yhteistyossa-piilee-potentiaalia

Sivu256

29,50