Om J. L. Runeberg och andra

I boken första avdelning behandlas vår nationalskald och hans familj, hans vänner i Helsingfors och Borgå samt Runeberg och Edith Södergran som portalgestalter i svensk litteratur. Skildringen är populärt hållen och avsedd att för en läsekrets som vill ha en introduktion till Runeberg och kretsen kring honom. I den andra avdelningen möter läsaren törnrosskalden C. J. L. Almqvist, äventyraren Lars Wivallius och Borgåpojken Adolf Lindfors som blev teaterdirektör. Dessutom behandlas dövundervisningen och Elias Lönnrot med anledning av hans 200-årsminne.

18,00