På spaning efter Pia och hennes bröder

Camilla Kovero

Det måste ha varit en stor lättnad för Ellen och Herman när de äntligen 1928 officiellt kunde ingå äktenskap och förena familjen under samma släktnamn. Familjens kulturella identitet hade med andra ord bekräftats, nu kunde man känna sig tryggare och delaktiv i samhället. Men lättnaden räcker inte länge. Endast fem år senare kommer Hitler till makten i Tyskland. Den känsliga och problematiska namnfrågan dyker åter upp, men i omvänt perspektiv. Nu blir det judiska namnet Bernstein en börda. Det gäller att skydda barnen och speciellt sönerna som kommer att tjäna som soldater i det annalkande kriget och kämpa för Finlands självständighet.

I bokens andra del återges Daniels och Atos personliga och stämningsfulla brev till syster Pia under åren 1939-44. Breven från krigen speglar brödernas personligheter och deras relation till Pia och lyfter samtidigt fram ett djupt mänskligt förhållningssätt till striderna i vårt land under det finsk-tyska vapenbrödraskapet.

Författaren har härtill klarlagt frågor kopplade till nationell och kulturell tillhörighet i den tidens Finland, här exemplifierat med släkten Bernstein.

Camilla Kovero har arbetat på Beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon är docent i vuxenpedagogik.

Band mjuk
Sidantal169
År2017
ISBN978-952-93-8429-7

26,40