Zetor 25A

Suomessa alettiin siirtyä hevosvetoisesta maanviljelyksestä moottorivetoiseen maataloustuotantoon 50 vuotta sitten. Sotien jälkeen pieniä maatiloja oli paljon, mutta kaikilla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia hankkia omaa traktoria. Myös traktoreiden saannissa oli ongelmia ja niitä joutui joskus odottamaan pitkiäkin aikoja.Kylissä oli usein aluksi vain yksi tai korkeintaan muutama traktori, joilla tehtiin omien peltotöiden lisäksi kyntö- ja muokkaustöitä myös muiden tilojen pelloilla. Ennen sähköverkkojen kehittymistä traktoreilla pyöritettiin myllyjä, sirkkeleitä, puimakoneita ja pärehöyliä. Niitä käytettiin myös ihmisten kuljettamiseen, sillä autot olivat vielä harvassa.Ikämiehille traktorin käyttö tuotti usein suuria ongelmia, koska he olivat tottuneet tekemään peltotyönsä hevosvoimilla. Heille sattuikin erilaisia kommelluksia ja vahinkoja. Traktorit aiheuttivat myös kateutta ja kilpailuhenkeä isäntien välille, jotka pyrkivätkin aina ostamaan hieman paremman traktorin kuin naapurilla oli.Setori, kuten sitä kansanomaisesti kutsuttiin, oli 50 vuotta sitten varsin suosittu traktori. Sen persoonallista säksätystä kuultiin lähes kaikkialla. Nykyisin näitä traktorivanhuksia käytetään maataloudessa vain vara- ja apukoneina sekä mökkiläisten apulaisina.Seppo Mikkolan kirjassa Setori ehtii saada neljä isäntää, joiden kommelluksia seurataan Setorin näkökulmasta.

Sivu40

13,00