Online-kirjakauppa

Ostoskori (1)

Näytetään kaikki 8 tuotetta

 • 26,60  |
  LENININ ILMESTYSKIRJA on kirjallinen yhdiste: tarkkanäköistä analyysia taistolaisajan ydinilmiöistä, joiden muisto alkaa kummitella painajaisina eli kom-unina. Kirja sisältää painajaisineen viisi näkökulmaa 1970-lukuun, ajankohdan henkisen häiriötilan kärkevän kritiikin. Kirjan viimeinen essee on löytö. Kertomus vanhasta menševikistä Paul Olbergista ja hänen leppymättömästä taistelustaan Leninin luomaa hirmuhallintoa vastaan sisältää myös ajankohtaisen viestin.... Lue lisää »
 • 51,90  |
  Muinaisnimistö Suomen kunnat esittelee ymmärrettävästi kotiseutusi etymologian. Kompetenssin merkitykselle antavat Museoviraston arkeologiset raportit ja kielitieteen lait. Lukijan on helppoa samaistua muinaisnimien maailmaan. Sukukielemme mansin sanat ovat vertailukelpoisia Ruotsin keskiaikaisten maakirjanimien kanssa, sillä nimistä vain muutama on korvautunut germaanisten kielen äänteellä. Kuntanimillä on tunnistettava tuhansia vuosia vanha kantamerkitys. Kaikki kunnat on lueteltu aakkosjärjestyksessä ja jokaiselle niistä... Lue lisää »
 • 1800-talet var ett händelserikt århundrade i Finlands historia. Finland var sedan 1809 inte längre en del av konungariket Sverige, utan ett autonomt storfurstendöme i det ryska riket. Lue lisää »
 • Nationalskulptören

  Lars Nyström

  25,00  |
  Föreliggande bok bygger på författarens biografi Walter Runeberg – vår första stora bildhuggare (Borgå 2006) och dess något mer omfattande finska version Walter Runeberg – ensimmäinen suuri kuvanveistäjämme (Porvoo 2007). Den är omarbetad och har ett betydligt större omfång än de tidigare böckerna. Den avser att mer djupgående än de två tidigare versionerna presentera nationalskaldens... Lue lisää »
 • J.L. Runebergin kodin ja Walter Runebergin veistoskokoelman entinen intendentti, fil. tri. Lars Nyström, on tällä kirjallaan luonnut ensimmäisen modernin elämäkerran maamme suuresta kuvanveistäjästä Walter Runebergistä, kansallisrunoilijan kolmannesta pojasta. Se antaa havainnollisen kuvan Walter Runebergin elämästä hänen syntymästään 1830 ja kouluvuosistaan Porvoossa hänen kuolemaansa asti 1920 Helsingissä. Kansainväliset miljööt, joissa Walter Runeberg toimi, – Kööpenhamina, Rooma,... Lue lisää »
 • Förre intendenten för J. L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling, fil. dr Lars Nyström, har med denna bok skapat den första moderna biografin över vårt lands stora skulptör Walter Runeberg, nationalskaldens tredje son. Den ger en åskådlig bild av Walter Runebergs liv från födelsen 1838 och skolåren i Borgå fram till hans död 1920... Lue lisää »
 • 18,00  |
  I boken första avdelning behandlas vår nationalskald och hans familj, hans vänner i Helsingfors och Borgå samt Runeberg och Edith Södergran som portalgestalter i svensk litteratur. Skildringen är populärt hållen och avsedd att för en läsekrets som vill ha en introduktion till Runeberg och kretsen kring honom. I den andra avdelningen möter läsaren törnrosskalden C.... Lue lisää »
 • Kirja antaa mielenkiintoisen johdatuksen kansallisrunoilijamme, hänen perheensä ja ystäviensä elämään ja toimintaan. Runebergin ystävät Helsingissä ja Porvoossa kuvataan elävästi kuten myös Fredrikan ja Runebergin lapset. Runeberg opettajana, hänen vaimonsa Fredrika ja kuvanveistäjäpoka Walter saavat omat lukunsa. Myös Runebergin monet heilat tuodaan hauskasti esille. Kirja on tarkoitettu lukijakunnalle, joka haluaa saada helppotajuisen kuvauksen Runebergistä ja hänen... Lue lisää »