Online-bokhandel

Varukorg (1)

Visar alla 9 resultat

 • 36,00  |
  Finländska fartyg i Transportflotte Speer 1942-45 Läs mer »
 • 1800-talet var ett händelserikt århundrade i Finlands historia. Finland var sedan 1809 inte längre en del av konungariket Sverige, utan ett autonomt storfurstendöme i det ryska riket. Många tekniska innovationer medförde drastiska förändringar bl.a. inom samfärdseln: under första hälften av århundradet färdades man till lands med häst och kärra eller släde, men under de sista... Läs mer »
 • Stortyska vågskvalp

  Lars Westerlund

  32,50  |
  Tyska fartygstransportet till de nordiska länderna 1940 - 45 Läs mer »
 • Föreliggande bok bygger på författarens biografi Walter Runeberg – vår första stora bildhuggare (Borgå 2006) och dess något mer omfattande finska version Walter Runeberg – ensimmäinen suuri kuvanveistäjämme (Porvoo 2007). Den är omarbetad och har ett betydligt större omfång än de tidigare böckerna. Den avser att mer djupgående än de två tidigare versionerna presentera nationalskaldens... Läs mer »
 • J.L. Runebergin kodin ja Walter Runebergin veistoskokoelman entinen intendentti, fil. tri. Lars Nyström, on tällä kirjallaan luonnut ensimmäisen modernin elämäkerran maamme suuresta kuvanveistäjästä Walter Runebergistä, kansallisrunoilijan kolmannesta pojasta. Se antaa havainnollisen kuvan Walter Runebergin elämästä hänen syntymästään 1830 ja kouluvuosistaan Porvoossa hänen kuolemaansa asti 1920 Helsingissä. Kansainväliset miljööt, joissa Walter Runeberg toimi, – Kööpenhamina, Rooma,... Läs mer »
 • Förre intendenten för J. L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling, fil. dr Lars Nyström, har med denna bok skapat den första moderna biografin över vårt lands stora skulptör Walter Runeberg, nationalskaldens tredje son. Den ger en åskådlig bild av Walter Runebergs liv från födelsen 1838 och skolåren i Borgå fram till hans död 1920... Läs mer »
 • I boken första avdelning behandlas vår nationalskald och hans familj, hans vänner i Helsingfors och Borgå samt Runeberg och Edith Södergran som portalgestalter i svensk litteratur. Skildringen är populärt hållen och avsedd att för en läsekrets som vill ha en introduktion till Runeberg och kretsen kring honom. I den andra avdelningen möter läsaren törnrosskalden C.... Läs mer »
 • Kirja antaa mielenkiintoisen johdatuksen kansallisrunoilijamme, hänen perheensä ja ystäviensä elämään ja toimintaan. Runebergin ystävät Helsingissä ja Porvoossa kuvataan elävästi kuten myös Fredrikan ja Runebergin lapset. Runeberg opettajana, hänen vaimonsa Fredrika ja kuvanveistäjäpoka Walter saavat omat lukunsa. Myös Runebergin monet heilat tuodaan hauskasti esille. Kirja on tarkoitettu lukijakunnalle, joka haluaa saada helppotajuisen kuvauksen Runebergistä ja hänen... Läs mer »
 • 26,40  |
  Det måste ha varit en stor lättnad för Ellen och Herman när de äntligen 1928 officiellt kunde ingå äktenskap och förena familjen under samma släktnamn. Familjens kulturella identitet hade med andra ord bekräftats, nu kunde man känna sig tryggare och delaktiv i samhället. Men lättnaden räcker inte länge. Endast fem år senare kommer Hitler till... Läs mer »